Sierra Leone The White House


© Olivio Argenti FRPS | 2016