Street photos Georgia Tbilisi


© Olivio Argenti FRPS | 2016