Street photos Kyrgyzstan e Uzbekistan


© Olivio Argenti FRPS | 2016